Năm 2018, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ (300 chỉ tiêu), 03 chuyên ngành tiến sĩ (30 chỉ tiêu). Cụ thể như sau:
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi cao học năm 2018, đợt 2. Cụ thể như sau:
Công việc Tư vấn và trị liệu các khó khăn, khủng hoảng tâm lý cho cho học sinh, sinh viên trong giới học đường trên thế giới đã phát triển từ lâu, tuy nhiên ở Việt Nam vẫn là khái niệm mới mẻ với các Trường học và các em ...
Trong hai ngày 21 và 22/04, Trường Đại học Giáo dục đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2018.
Với ưu thế được học tập, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục hàng đầu cả nước, học viên nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Giáo dục không chỉ được thụ hưởng chương trình đào tạo chất lượng cao, môi trường học tập thân thiện, đội ngũ giảng viên ...
Năm 2018, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ (300 chỉ tiêu), 03 chuyên ngành tiến sĩ (30 chỉ tiêu). Cụ thể như sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ