Hiện nay,  Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai tổ chức các lớp bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi cao học năm 2019. Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ, 03 chuyên ngành ...
Năm 2018, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ (300 chỉ tiêu), 03 chuyên ngành tiến sĩ (30 chỉ tiêu). Cụ thể như sau:
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi cao học năm 2018, đợt 2. Cụ thể như sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ