Các điểm mới trong hướng dẫn tuyển sinh sau đại học năm 2022 của ĐHQGHN

Tuyển sinh sau đại học năm 2022: ĐHQGHN áp dụng nhiều điểm mới trong hướng dẫn tuyển sinh để nâng cao chất lượng tuyển sinh sau đại học

11:02 22/02/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ