Trường ĐHGD - Dự án nghiên cứu về công nghệ giáo dục đầu tiên tại Việt Nam nhận được tài trợ của dự án FIRST

Ngày 6/3/ 2018 Trường Đại học Giáo dục đã chính thức nhận tài trợ thông qua Lễ ký thỏa thuận tài trợ cho dự án nghiên cứu mang tên “Chương trình đào tạo giáo viên - học giả nghiên cứu cho khu vực Thái Bình Dương: Ứng dụng công nghệ hình ảnh trong nghiên cứu giảng dạy và học tập”.

Vượt qua nhiều vòng hội đồng đánh giá trong nước và quốc tế với nhiều hồ sơ cạnh tranh từ nhiều đơn vị trong cả nước, Dự án này được coi là đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tại thời điểm này về công nghệ giáo dục.

Gần đây, sử dụng hình ảnh trong giảng dạy đang là vấn đề nóng trong đổi mới phương pháp dạy học. Đón đầu xu thế này, trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN đã gửi thuyết minh đề xuất tài trợ cho Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc dự án FIRST thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ (vốn vay từ Ngân hàng Thế giới).

Các giảng viên của trường Đại học Giáo dục sẽ cùng với các chuyên gia hàng đầu về công nghệ hình ảnh trong dạy học của Hoa Kỳ thực hiện dự án nhằm số hóa các tư liệu dạy học thông qua các phần mềm như: StoryMap, AR, FreshAIR, GIS và 3D Lidar. 

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục và Giám đốc dự án FIRST ký kết thỏa thuận

Trên cơ sở những yêu cầu của Chương trình FIRST, Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN thực hiện nghiên cứu nhằm thiết lập sự kết nối mang tính học thuật, sáng tạo và bền vững, được tích hợp giữa công nghệ thực địa và tình huống thực tế với việc giảng dạy và học tập.

Nhóm nghiên cứu gồm chuyên gia của trường đại học Giáo dục, các học giả nghiên cứu từ Hoa Kỳ và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm ở trường phổ thông sẽ thực hiện một số mục tiêu sau:

-   Lựa chọn các nội dung giàu thông tin, kiến thức mang tính chủ đề phục vụ cho các nghiên cứu xuyên quốc gia, tập trung vào giáo dục công dân, đất nước, tổ quốc…gắn với thực địa và thực tế;

-   Thiết kế hệ thống các câu hỏi nghiên cứu khởi đầu, thực hiện nghiên cứu theo lĩnh vực đã nêu và công bố trên ấn phẩm truyền thống và số;

-   Thu hút và tuyển lựa được nhóm giáo viên có kinh nghiệm dạy học các môn Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán, các môn Khoa học xã hội nhân văn để làm việc cùng với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu theo lĩnh vực. Qua đó, giáo viên sẽ được đào tạo để tích hợp các công nghệ mới, sáng tạo, tổ chức các hoạt động dạy học thực hành, thực địa, gắn với thực tế cho lớp học;

-   Phổ biến, truyền bá rộng rãi các kết quả nghiên cứu đạt được như một mô hình được số hóa để hướng dẫn, gợi mở cho các nghiên cứu chủ đề và môn học khác

-   Đưa ra các khuyến nghị, đề xuất cho việc tích hợp và nâng cao sử dụng công nghệ trong giáo dục đại học và giáo dục phổ thông theo chu trình liên tục, thường xuyên.

Như vậy, mô hình được đề xuất trong dự án này sẽ giải thích rõ lí do vì sao công nghệ mới lại đóng vai trò là bộ phận quan trọng trong nghiên cứu và giảng dạy, Công nghệ mới nào là phù hợp để hiểu hơn về văn hóa, lịch sử, Làm thế nào để ứng dụng các công nghệ này một cách tương thích và hiệu quả.

Việc khai thác, ứng dụng và phát triển các Các công nghệ tương tác thực tế (AR), Hệ thống thông tin địa lí (GIS) hay Công nghệ địa không gian để phổ biến rộng rãi trong nhà trường các cấp tại Việt Nam sẽ thúc đẩy hình thành một mạng lưới toàn cầu kết nối chặt chẽ các nhà giáo dục và các giáo viên, những người đang khám phá lịch sử của đất nước họ với mục tiêu rõ ràng nhằm hiểu biết, chia sẻ và học tập. Công việc này gắn với sự sáng tạo, phát triển và hỗ trợ mô hình bền vững của trường đại học, doanh nghiệp và hợp tác cộng đồng, điều này sẽ dẫn đến nhiều cơ hội mới trong đầu tư và hợp tác.

Nếu hoàn thành được mục tiêu đề ra, dự án sẽ là một đóng góp lớn cho khoa học giáo dục và khả năng thực hành tốt nhất ở Việt Nam về ứng dụng công nghệ trong dạy học, đáp ứng yêu cầu của Chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng lưu tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có khả năng sử dụng các công cụ trực quan vận dụng trong các ngành công nghiệp khác.

Nhóm nghiên cứu

10:03 07/03/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ