Đoàn công tác của Trường Đại học Giáo dục thực hiện khảo sát thực tế tại các trường đại học của Trung Quốc

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018, đoàn công tác của Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia gồm 05 thành viên do TS. Nguyễn Đức Huy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn, PGS.TS Lê Kim Long - Chủ nhiệm đề tài là phó đoàn đã thực hiện các hoạt đông nghiên cứu khảo sát thực tế tại một số trường đại học của Trung Quốc.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp nhà nước: "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc". Mục đích của chuyến công tác nhằm học hỏi kinh nghiệm về chính sách phát triển nguồn nhân lực; Tham quan mô hình; Thu thập tài liệu bồi dưỡng cán bộ, quản lí giáo dục và giáo viên các vùng miền núi của Trung Quốc. Từ đó vận dụng vào thực tiễn bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên vùng Tây Bắc, Việt Nam.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Huy cùng đoàn công tác của Trường

làm việc với Trường Đại học Dân tộc Trung Quốc

Trong thời gian 7 ngày, đoàn công tác đã thực hiện các hoạt động tham quan mô hình các trường đại học gồm: Đại học Sư phạm Quảng Tây; trường Đại học Dân tộc Quảng Tây thuộc tỉnh Quảng Tây; trường Đại học Sư phạm Hàng Châu thuộc tỉnh Triết Giang; trường Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc thuộc thành phố Bắc Kinh.

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Huy cùng đoàn công tác của Trường làm việc với

Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây và trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc 

Tại đây, đoàn công tác đã tìm hiểu về về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, các ngành đào tạo và trao đổi với Ban giám hiệu các trường về phương thức, các loại hình đào tạo sinh viên tại các trường đại học. Đặc biệt là các chương trình đào tạo cho học sinh người dân tộc thiểu số; các cơ chế chính sách dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số và vùng miền núi; chính sách tạo nguồn đào tạo cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên vùng dân tộc thiểu số (đặc biệt dành riêng cho người Choang tại khu tự trị Quảng Tây và các dân tộc thiểu số ở vùng tự trị Tân Cương).

Kết quả làm việc sau 7 ngày, Đoàn công tác đã thu thập được các số liệu về kết quả giáo dục dân tộc của Trung Quốc; mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên vùng miền núi, dân tộc của Trung Quốc tại các trường đại học.

 

Trung Quốc có đặc điểm về địa lí và dân cư tương đối giống Việt Nam, đặc biệt là các vùng miền núi với đa dạng các tộc người cùng sinh sống. Trung Quốc là quốc gia có nền giáo dục tương đối phát triển trong khu vực, đặc biệt hệ thống chính sách liên quan đến phát triển giáo dục cho miền núi đã được chứng minh mang lại hiệu quả nhất định trong bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên vùng miền núi.

Nhóm nghiên cứu

10:10 07/10/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ