Dự án "những trải nghiệm tuổi thơ tiêu cực"

“Những trải nghiệm tiêu cực tuổi thơ” là dự án hợp tác về phát triển năng lực giữa Trung tâm Thông tin hướng nghiệp và Nghiên cứu ứng dụng tâm lý (CRISP) - Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Inland,Na Uy.

Chương trình nhằm đẩy mạnh các hoạt động học thuật trong tâm lý học, giáo dục và các ngành khoa học xã hội khác. Vừa qua, dự án vinh dự được nhận tài trợ từ chương trình Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation – NORPART (Tạm dịch: Chương trình Đối tác cho Hợp tác Học thuật Toàn cầu) của chính phủ Na Uy. Dự án kéo dài 5 năm từ 2019 đến 2023. Đơn vị đề xuất và triển khai dự án phía Việt nam là Trung tâm CRISP, trường ĐHGD.

 

 

 

Mục tiêu chính của dự án là củng cố quá trình quốc tế hóa, sáng tạo trong giáo dục đại học, và nâng cao năng lực của cả hai trường đại học trong lĩnh vực Trải nghiệm Tiêu cực Tuổi thơ (Adverse Childhood Experiences - ACE), sức khỏe và phát triển bền vững. Dự án sẽ sử dụng  hệ thống quản lý học tập từ xa (Digital Learning Platform) để giúp các học viên trong lĩnh vực tâm lý học, xã hội học, giáo dục, công tác xã hội của cả 2 trường và các đơn vị đối tác có thể tiếp cận được tới các bài giảng liên quan đến các vấn đề về hỗ trợ tâm lý cho những người có trải nghiệm tiêu cực tuổi thơ. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc học từ xa.

Các hoạt động chính của dự án là:

1. Phát triển chuyên ngành hẹp về hỗ trợ tâm lý, xã hội và sức khỏe tâm thần trong lĩnh vực ACE trong khuôn khổ chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên của trường ĐHGD, Việt Nam và chương trình thạc sĩ chuyên ngành tâm lý xã hội cho nhóm trẻ em thiệt thòi và Tiến sĩ về Phát triển trẻ em và vị thành niên của ĐH Inland Na Uy. Chương trình kết hợp những hiểu biết và phương pháp tiếp cận liên quan đến văn hóa, xã hội và tâm lý học từ cả hai đất nước vào chương trình giảng dạy và đào tạo chuyên môn. Chương trình học sẽ bao gồm: 1) Kì học ở Na Uy dành cho học viên, NCS Việt Nam (15 tín chỉ); 2) Học online (6 tín chỉ); 3) Trường học mùa đông ở Việt Nam (6 tín chỉ) và 4) Hoạt động tự chọn: viết bài báo khoa học và tham gia hội thảo (3 tín chỉ).

2. Đào tạo và đồng hướng dẫn (co-tutelle) hai nghiên cứu sinh Tiến sĩ Việt Nam và 1 NCS Nauy.

3. Trao đổi sinh viên và giảng viên trong các kì học mùa xuân ở Na Uy và Trường học mùa đông ở Việt Nam, bao gồm các hoạt động giảng bài từ diễn giả mời, tập huấn phát triển nghề nghiệp, phát triển chương trình và quản lý dự án.

PGS. TS. Kerstin Soderstrom thuộc trường Đại học Khoa học Ứng dụng Inland Na Uy và PGS. TS. Đặng Hoàng Minh thuộc trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội là đồng chủ nhiệm dự án. Ngoài ra, dự án còn kết hợp với các đối tác như Trường Đại học Bergen (Na Uy), Bệnh viện Nhi Trung Ương (Việt Nam), Trung tâm Hỗ trợ Tâm lý-Cục Bảo trợ Trẻ em – Bộ LĐTBXH, Tổ chức Blue Dragon, Ban Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Chương trình NORPART là chương trình hỗ trợ hợp tác trong học thuật và trao đổi học viên sau đại học giữa các trường đại học ở Na Uy và các trường đại học ở những nước đang phát triển. Chương trình tập trung chủ yếu vào cấp bậc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) và phát triển nghề.

Thêm thông tin về chương trình NORPART https://www.siu.no/eng/Programme-information/Cooperation-outside-the-EU/norpart.

TT CRISP

12:11 06/11/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ