Seminar “Đạo đức trong hành nghề hỗ trợ tâm lý”

Ngày 14/03/2019, Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu Ứng dụng tâm lý phối hợp với Khoa Các Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục tổ chức seminar với chủ đề “Đạo đức trong hành nghề hỗ trợ tâm lý”.

Đến tham dự buổi seminar có PGS.TS Trần Thành Nam – Trưởng Khoa các Khoa học Giáo dục – Trường Đại học Giáo dục; PGS.TS Đặng Hoàng Minh – Giám đốc Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp, Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý; Giảng viên của Khoa các Khoa học Giáo dục; cùng đông đảo các học viên và NCS của chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ Tâm lý học Lâm sàng Trẻ em và Vị Thành Niên.

TS. Isaac Woods đến từ trường Đại học Kentucky là diễn giả buổi Seminar.

Ông trao đổi về các nội dung xoay quanh các vấn đề đạo đức trong thực hành tâm lý ở trường học. Diễn giả đã giới thiệu về các nền tảng đạo đức, bao gồm bối cảnh lịch sử, các định nghĩa và tổng quan về hệ thống các quy điều đạo đức; đi sâu vào việc áp dụng các quy tắc đạo đức trong thực tế các lĩnh vực thực hành nghề (đánh giá và can thiệp), nghiên cứu, giám sát và giảng dạy; và cùng với người tham gia thảo luận về các tình huống có nan đề đạo đức.

Theo TS. Isaac Woods chia sẻ, việc xây dựng các quy điều đạo đức để làm hướng dẫn chuẩn mực cho thực hành nghề cũng như đảm bảo các thể chế kiểm soát việc tuân thủ là một biểu tượng quan trọng của tính chuyên nghiệp, thể hiện cam kết của một ngành nghề sẽ bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Diễn giả đã tổng quan các nguyên tắc đạo đức chính trong bộ quy điều của Hiệp hội Tâm lý học Trường học Hoa Kỳ (NASP), đề cập tới những nan đề đạo đức trong thực tế và mô hình tám bước giải quyết vấn đề trong những tình huống thách thức như vậy.

Việc thực hành đạo đức diễn ra trong toàn diện các lĩnh vực của tâm lý học trường học: áp dụng quy trình đưa ra thông tin một cách đầy đủ và trung thực về quá trình hỗ trợ và có được sự chấp thuận tham gia của khách hàng; đảm bảo quy tắc bảo mật, áp dụng nó trong các tình huống khác nhau (như trong trị liệu nhóm, trong tư vấn, v.v.) và ngoại lệ của bảo mật; cân nhắc các vấn đề đạo đức trong đánh giá, trong can thiệp (bao gồm cả quá trình kết thúc, duy trì mối quan hệ trị liệu, hay những chủ đề phức tạp gặp phải khi cung cấp dịch vụ tâm lý như các trường hợp có hành vi phạm pháp, mang thai, hành vi tự hại, v.v.), thực hành đạo đức trong quá trình giám sát và trong nghiên cứu.

TS. Isaac Woods cũng đưa ra những trao đổi về việc dạy về đạo đức hành nghề, mục tiêu, quy trình và các hoạt động dạy hiệu quả trong quy trình đào tạo, nhấn mạnh vào việc cần có học phần riêng về đạo đức và tích hợp các vấn đề đạo đức trong các học phần và các hoạt động khác của chương trình học. Những người tham gia seminar đã thực hành các hoạt động đóng vai và thảo luận nhóm về trường hợp có nan đề đạo đức, đặt ra các câu hỏi xoay quanh giới hạn và nhiệm vụ của nhà tham vấn trường học, và đưa ra trao đổi một số trường hợp thực tế.     

Sau một ngày làm việc, sôi nổi trao đổi và thảo luận, buổi seminar đã kết thúc thành công.

Khoa CKHGD

09:03 10/03/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ