THÔNG BÁO: Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá và đo lường trong giáo dục

Trường Đại học Giáo dục thông báo thông tin về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá và đo lường trong giáo dục: "Các xu hướng mới trong đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục" (VietAME). Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến

    Với mong muốn kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về các lĩnh vực như đánh giá giáo dục, đảm bảo chất lượng, đánh giá diện rộng, thống kê trong giáo dục tạo môi trường chia sẻ chuyên môn, hợp tác giữa các đơn vị, từ đó đề xuất những hướng phát triển mới trong hoạt động kiểm tra – đánh giá, tiến tới xây dựng cộng đồng nghiên cứu đánh giá tại Việt Nam cũng như tổ chức các hội thảo quốc tế thường niên với chủ đề riêng cho từng năm, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, học viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước tham gia hội thảo quốc tế với tên gọi Các xu hướng mới trong đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục”.

1. Nội dung của Hội thảo

     Các bài viết tham gia hội thảo chia thành các chủ đề chính: (1) Đánh giá giáo dục; (2) Đảm bảo chất lượng giáo dục; (3) Các xu hướng trong giáo dục (dành cho học viên, NCS)

2. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh (Session 1, 2), tiếng Việt – tiếng Anh (Session 3)

3.  Đăng bài

     Kỷ yếu toàn văn hội thảo: Các bài viết được duyệt sẽ được đăng toàn văn kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả được duyệt bài sẽ được nhận kỷ yếu toàn văn theo địa chỉ cung cấp cho Ban tổ chức trong link đăng ký https://forms.gle/K2LRHHCXiSY7CxRg6 tại website của hội thảo.

Các bài viết được lựa chọn báo cáo tại các tiểu ban sẽ được thông báo trong chương trình chi tiết đăng tải trên website chính thức của hội thảo.

4. Địa chỉ nhận bài viết: Đăng kí và nộp tóm tắt, toàn văn trực tuyến trên trang hội thảo: www.vietame.education.vnu.edu.vn 

5. Lệ phí tham gia hội thảo.

Với hình thức tổ chức mới, lệ phí tham gia hội thảo thay đổi như sau:

 Chi phí tham dự đối với học viên, NCS

            + Trước 30/7/2020: 600.000 VNĐ

            + Sau 30/7/2020: 1.000.000 VNĐ

Chi phí đối với các nhà nghiên cứu

               + Trước 30/7/2020: 800.000 VNĐ

               + Sau 30/7/2020: 1.200.000 VNĐ

6. Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian: 8:30 đến 17:00, ngày 24-25 tháng 10 năm 2020.

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ:

       PGS.TS. Nguyễn Thúy Nga  (Ban liên lạc hội thảo VietAME)

       SĐT: 02473017123, máy lẻ 3601

       Email: vietame.vnu @gmail.com; hoặc thuynga@vnu.edu.vn

     Ban Tổ chức Hội thảo kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu.

       Thông tin chi tiết hội thảo www.vietame.education.vnu.edu.vn

10:05 18/05/2020

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ