Thông báo số 1 về tổ chức Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm

Với mong muốn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và chuyên môn học thuật với các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực Khoa học giáo dục và sư phạm trong thời đại công nghệ; xu hướng, trường phái, các phương pháp sư phạm trên thế giới và thực tiễn vận dụng vào Việt Nam để xuất bản những công trình nghiên cứu có chất lượng tốt và mới nhất trong lĩnh vực này. Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với Viện KHGD Việt Nam trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm (1st Hanoi Forum on pedagogical and educational sciences ) – viết tắt là: HaFPES

1. Nội dung của Diễn đàn

Nội dung Diễn đàn chia thành ba chủ đề chính:

Chủ đề 1:  Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học và công nghệ.

Chủ đề 2: Giáo dục và quản lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chủ đề 3: Khoa học giáo dục với công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông.

2. Thể lệ Báo cáo:

- Báo cáo tham gia Diễn đàn phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

- Ngôn ngữ: Bản tóm tắt và bản toàn văn phải được viết bằng tiếng Anh.

- Bản tóm tắt có độ dài tối đa 300 từ, cần nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa hoặc đóng góp của nghiên cứu; có từ 3-5 từ khóa.

- Bản toàn văn có độ dài khoảng từ 4000 đến 7000 từ. Nội dung bài viết cần có: Tóm tắt, mở đầu, nội dung, kết luận, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo.

- Bài viết sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, giãn cách dòng 1.5 lines. Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác, thông tin liên hệ (Email, Số điện thoại).

3. Các mốc thời gian quan trọng

- Hạn nộp tóm tắt: ngày 30 tháng 5 năm 2021

- Hạn nộp toàn văn: ngày 28 tháng 6 năm 2021

- Hạn nộp toàn văn sau phản biện: ngày 28 tháng 7 năm 2021

- Hạn đăng kí tham dự: ngày 17 tháng 9 năm 2021

4. Địa chỉ nhận bài viết: Đăng kí và nộp tóm tắt, toàn văn theo hình thức trực tuyến trên trang web của Diễn đàn: http://hafpes.education.vnu.edu.vn/

5. Công bố và đăng bài: Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được chọn báo cáo tại Diễn đàn và được xem xét đăng trong Kỉ yếu khoa học (có chỉ số xuất bản ISBN).

6. Phí tham dự và đăng bài

Đối tượng tham dự

Kinh phí

Khách tham dự và có bài đăng

2.000.000 VND

Khách tham dự (không có bài đăng)

500.000 VND

7. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức:

  • Thời gian: 8:30 đến 16:45, ngày 21 tháng 10 năm 2021.

  • Địa điểmHội trường Sunwah, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Mọi thông tin chi tiết về Diễn đàn xin liên hệ:

  • Số điện thoại: 0975.547.457 (TS. Đoàn Nguyệt Linh)

  • Email: hafpes@vnu.edu.vn

Ban Tổ chức trân trọng kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu để Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm được thành công.

Trân trọng./.

09:05 07/05/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ