Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Đặng Thị Phương

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Đặng Thị Phương vào 14h00 ngày 07 tháng 6 năm 2022 (thời gian bảo vệ đã được đăng trên báo Nhân dân số 24314 ra ngày 26/05/2022) tại Phòng 401, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tên đề tài luận án: Quản lí hoạt động bồi dưỡng công chức theo tiếp cận năng lực: nghiên cứu trường hợp ngành tài chính”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian và kế hoạch bảo vệ cụ thể sẽ được Trường Đại học Giáo dục thông báo sau.

Xin thông báo để các đơn vị và cá nhân được biết.

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý đại biểu.

 

Phòng Đào tạo

05:06 03/06/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ