Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên (mở rộng)

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng cho sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Giáo dục và các trường đại học có đào tạo ngành sư phạm và khoa học giáo dục trên toàn quốc. Đây là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên và tạo điều kiện, môi trường cho sinh viên được học hỏi, chia sẻ và có định hướng nghiên cứu về lĩnh vực phù hợp trong và ngoài trường.

Thông tin chi tiết của Hội thảo khoa học sinh viên (mở rộng) năm học 2022 - 2023:

1. Đối tượng tham gia

(i): Sinh viên đang học tập tại Trường ĐHGD;

(ii): Sinh viên các trường Đại học có đào tạo về lĩnh vực Sư phạm và Khoa học giáo dục trên toàn quốc.

2. Nội dung

- Các vấn đề về lý luận dạy học; phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong giáo dục, giáo dục STEM, STEAM;

- Các vấn đề về công nghệ trong giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục, giáo dục thông minh;

- Các vấn đề về xã hội học giáo dục, tâm lý học giáo dục, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục trong nhà trường, tham vấn học đường, quản lý giáo dục, quản trị trường học, …

3. Sản phẩm khoa học

- Báo cáo khoa học đạt yêu cầu sẽ đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học; 

- Một số báo cáo được chọn để báo cáo tại Hội thảo khoa học; 

- Một số báo cáo được chọn để làm poster trưng bày tại HTKH của sinh viên.

4. Lịch trình tổ chức Hội thảo khoa học:

- Hội thảo dự kiến được tổ chức vào tháng 5 năm 2023;

- Thời gian đăng ký viết báo cáo khoa học: trước ngày 31/1/2023;

- Link đăng kí: https://bit.ly/3Els1tR

- Thời gian gửi báo cáo khoa học (bản toàn văn): trước ngày 15/4/2023 theo địa chỉ email: phongkhhtqt.dhgd@vnu.edu.vn. 

 

12:01 17/01/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ