Thông báo số 3 về việc tổ chức hội thảo khoa học sinh viên mở rộng năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch số 63/TB-ĐHGD ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Trường ĐHGD-ĐHQGHN về việc tổ chức HTKH sinh viên mở rộng; Trường Đại học Giáo dục thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Tạo môi trường và điều kiện để sinh viên được học hỏi, chia sẻ và có định hướng nghiên cứu về lĩnh vực phù hợp trong và ngoài trường;

- Tạo cơ hội để sinh viên có thể tham gia các cuộc thi về khoa học các cấp, trong và ngoài nước.

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên đang học tập tại trường ĐHGD và sinh viên các trường Đại học có đào tạo ngành Sư phạm trên toàn quốc; Sinh viên có báo cáo đăng trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học; Đại diện sinh viên các lớp, khối, ngành của trường ĐHGD.

3. Sản phẩm khoa học:

- Báo cáo khoa học đạt yêu cầu sẽ đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng năm học 2022-2023;

- Một số báo cáo được chọn để báo cáo trực tiếp tại Hội thảo khoa học.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h30-12h00, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

- Địa điểm: Phòng 501, nhà C0, Trường ĐHGD-ĐHQGHN, 182 Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Ngoài ra, Nhà trường sẽ mở phòng Zoom để sinh viên các Trường Sư phạm trên toàn quốc có thể tham dự online

(Link zoom: https://zoom.us/j/6747136052)

5. Thành phần tham dự:

+ Đại diện lãnh đạo Ban Khoa học công nghệ, Ban Chính trị & Công tác Học sinh, sinh viên ĐHQGHN;

+ Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐHGD; Đại diện BCN các khoa; Đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng; Đại diện các Viện và Trung tâm nghiên cứu;

+ Ban Tổ chức;  

+ Hội đồng chuyên môn của Hội thảo;

+ Sinh viên: Bao gồm toàn thể Sinh viên có báo cáo được đăng trong kỉ yếu Hội thảo và đại điện sinh viên các khóa, ngành thuộc trường ĐHGD, đảm bảo ít nhất khoảng 80 sinh viên tham dự trực tiếp và 150 sinh viên tham dự online (qua ứng dụng Zoom)

6. Báo cáo viên: Dự kiến 6 nhóm báo cáo được chọn trình bày trực tiếp tại Hội thảo (các báo cáo của SV trường ĐHGD và của các trường Đại học có đào tạo Sư phạm trên toàn quốc).

7. Kinh phí tổ chức Hội thảo: được trích từ quỹ phát triển KHCN Trường ĐHGD.

Trường Đại học Giáo dục trân trọng thông báo!

09:05 06/05/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ