Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN cùng đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng; bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc ĐHQGHN; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự góp ý có trách nhiệm và đồng thuận của các đồng chí đảng ủy viên và các đại biểu dự Hội nghị cho việc hoàn thiện các chủ trương và đề án của ĐHQGHN. Năm 2016, tuy có nhiều biến động, đặc biệt là sự thay đổi nhân sự Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN, song ĐHQGHN đã giải quyết được nhiều việc lớn, ban hành nhiều quyết sách quan trọng và có những biến chuyển tốt trong hoạt động quản lí, điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng chí đồng thời nhấn mạnh, nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy nhanh tiến độ để thực hiện theo kế hoạch đề ra năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và bày tỏ sự nhất trí về các nội dung nêu trong Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quí IV/1016; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN năm 2016 và Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành Ban Giám đốc ĐHQGHN năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 và dự kiến chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 của ĐHQGHN; Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Kết luận của Đảng ủy ĐHQGHN (khóa IV) về “Phát triển đa dạng các nguồn lực tài chính để hiện đại hóa cơ sở vật chất, xây dựng ĐHQGHN từng bước đạt chuẩn quốc tế”; Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Kết luận của Đảng ủy ĐHQGHN (khóa IV) về “Nâng cao khả năng có việc của sinh viên đáp ứng yêu cầu xã hội”, … và các đề án về điều chỉnh, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, năm 2016, Đảng ủy ĐHQGHN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN đạt được nhiều thành tích toàn diện và nổi bật trên các lĩnh vực công tác.

Ban Giám đốc ĐHQGHN đã chỉ đạo, điều hành triển khai nhiều giải pháp đột phá để thực hiện các chương trình hành động nhằm đổi mới và nâng câo chất lượng, hiệu quả mọi mặt hoạt động của ĐHQGHN.

Trong năm 2016 vừa qua, quán triệt các chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã chỉ đạo và tổ chức nhiệm vụ kiến tạo cho phát triển, trong đó có việc kiến tạo các đơn vị, tổ chức mới; các chính sách thu hút, trọng dụng nhà khoa học trình độ cao; kiến tạo các chương trình đạo tạo mới; môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại và kiến tạo văn hóa kiểm định chất lượng đạt kết quả quan trọng. Trên cơ sở đó, ĐHQGHN đã mở mới 04 chương trình đào tạo bậc đại học, 06 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và 06 chương trình đào tạo tiến sĩ.

Năm 2016, ĐHQGHN đã xây dựng 160 phòng học thông minh sử dụng các thiết bị giảng dạy tiên tiến, hiện đại có khả năng tương tác cao giữa người dạy và người học. trung tâm Thông tin Thư viện đã triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm tìm kiếm tập trung URD2, biên mục và đăng tải hơn 7000 tài liệu và luận án, luận văn, bài báo trong phần mềm Dspace; triển khai phần mềm học tiếng Anh trực tuyến Knowledge Transmistion,…

Cũng trong năm qua, 05 trường đại học thành viên đã được đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của mạng lưới các đại học Đông Nam Á (AUN). 03 chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn AUN.

Đội ngũ cán bộ khoa học ĐHQGHN đã công bố 315 bài báo khoa học trong hệ thống Scopus và ISI, với chỉ số trích dẫn trung bình đạt 3,89, chỉ số H – index đạt 27; xuất bản 41 sách chuyên khảo trong đó có 03 sách xuất bản bằng tiếng nước ngoài. Đặc biệt, ĐHQGHN đã có thêm một công trình khoa học về khoa học xã hội được đăng trên tạp chí Nature - tạp chí khoa học hàng đầu thế giới.

Trong năm 2017, các đại biểu nhất trí cao về kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong đó có một số nội dung như: Đảng ủy ĐHQGHN tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, trong đó tập trung hoàn thành việc thành lập Trường ĐH Luật trên cơ sở Khoa Luật và ưu tiên đầu tư phát triển cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Việt – Nhật.

Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, trong đó có xây dựng và thí điểm triển khai thực hiện qui trình tổ chức đào tạo tiến sĩ theo hướng hội nhập quốc tế. Tăng cường phân tầng chất lượng các chương trình đào tạo và triển khai hiệu quả mô hình đào tạo chất lượng cao phù hợp với chi phí đào tạo.

Cùng với đó, Đảng ủy ĐHQGHN tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản cơ chế quản lý khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ đào tạo và nhu cầu thực tiễn; triển khai các dự án có qui mô lớn và các chương trình trọng điểm để tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn; tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ gắn với thương mại hóa và khởi nghiệp. Đẩy mạnh công tác kiểm định các chương trình đào tạo theo chuâtn quốc gia và quốc tế; triển khai xếp hạng theo tiêu chuẩn QS-star đối với một số trường đại học thành viên, …

Các đại biểu đồng tình và biểu quyết thông qua chủ trương của Đảng ủy ĐHQGHN về việc điều chỉnh tên gọi và chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sau đại học; điều chỉnh, sắp xếp lại mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu đô thị, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN và Nhà khách ĐHQGHN để thành lập đơn vị mới trực thuộc ĐHQGHN; đề án điều chỉnh tên gọi và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hợp tác và chuyển giao tri thức.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng ủy viên nhất trí và biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị, giao Ban Thường vụ và Ban Giám đốc ĐHQGHN tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, ban hành các kết luận và chỉ đạo thực hiện các nội dung Đảng ủy đã thảo luận và thông qua tại Hội nghị.

 Ngọc Diệp - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
12:01 04/01/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ