Trường THPT Khoa học Giáo dục

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Hiệu trưởng trường THPT Khoa học Giáo dục:  TS. Nguyễn Thị Hương
Email: nguyenhuong@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:  TS. Hoàng Thu Hà
 
  Phó Hiệu trưởng:  Ths. Nguyễn Tuyết Nhung
 

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ