Thực hiện Công văn số 1560/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 29/05/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2019 - 2020 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo nội dung chương trình học bổng.
Thực hiện Công văn số 1221/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 23/04/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:
Nhằm mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và đào tạo, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về Chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (PCF) tài trợ năm 2020 ...
Ngày 12/12/2019, trường ĐH Giáo dục tổ chức chào đón sinh viên quốc tế và trao học bổng trong năm học mới theo chương trình Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ năm 2019, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ