Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của tổ chức UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) về chương trình A&B trong học kỳ II năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên ĐHQGHN.
Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhận được thông báo của Đại học Kyushu, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên trong năm 2021.
Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Đại học Kanagawa, Nhật Bản về chương trình trao đổi dành cho học viên, sinh viên của ĐHQGHN.
Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo về chương trình trao đổi của Đại học Osaka, Nhật Bản dành cho sinh viên và học viên cao học của ĐHQGHN.
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học CHUO, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên với ĐHQGHN.
Thực hiện Công văn số 2438/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 24/08/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng của của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi là học bổng Pony Chung) năm học 2020-2021, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:
Thực hiện Công văn số 1560/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 29/05/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2019 - 2020 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo nội dung chương trình học bổng.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ