Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng tổ chức STEMpunks (Úc) tổ chức khóa tập huấn về Giáo dục STEM tích hợp công nghệ dành cho giáo viên các trường THPT với lí do nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên phổ ...
Thực hiện công văn số 610/KH-ĐHGD ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Trường ĐHGD-ĐHQGHN, Trường Đại học Giáo dục thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ