Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch nhập học sau đại học đợt 1 năm 2018 như sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ