Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về Khoa học Giáo dục và Sư phạm (Hafpes 2021) được Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2021.
Với mong muốn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và chuyên môn học thuật với các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực Khoa học giáo dục và sư phạm trong thời đại công nghệ; xu hướng, trường phái, các ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ