Ngày 31/12/2018, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 2474/ĐHGD-ĐBCL về chính sách chất lượng của Trường Đại học Giáo dục.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ