Tháng 10/2020, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN ban hành cuốn Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu hỗ trợ các đơn vị trong Trường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng một cách thông suốt và hiệu quả.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ