Thời khóa biểu lớp Quản trị trường học QH-2018-S

>>> Danh sách lớp Quản trị trường học

>>> Danh sách lớp Tiếng Anh cơ sở 1

>>> Danh sách lớp học phần Tin học cơ sở

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC QH-2018-S  
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019. MÃ HỌC KỲ 181
Địa điểm học: Giảng đường C0, Trường ĐHGD, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.
 
Thời gian học: 15 tuần và 2 tuần dự phòng (Từ ngày 04/09/2018 - 29/12/2018)  
STT Mã học phần Học phần Số TC Mã LHP Giảng Viên SS tối đa Thứ Thời gian Giảng đường Ghi chú
1 PHI 1004 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 PHI 1004_QT PGS.TS  Đặng Thị Lan 70 3 13h-16h50 206C0  
2 MNS 2064 Hành chính học đại cương 3 MNS 2064_QT GS.TS. Lê Ngọc Hùng 70 4 7h-9h50 502C0  
3 SCA 1001 Quản trị học  3 SCA 1001_QT PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến 70 4 10h-12h50 502C0  
4   Giáo dục thể chất:  1 Bóng rổ Giảng viên TT GDTC-TT 70 4 15h-16h50 Sân bóng rổ, 182 Lương Thế Vinh   
5 INT 1004 Tin học cơ sở _LT 3 INT 1004_QT ThS. Nguyễn Đức Thiện 70 5 7h-9h50 502C0 LT:17 giờ (6 tuần đầu)
5 INT 1004 Tin học cơ sở _TH (N1) 3 INT 1004_QT ThS. Nguyễn Đức Thiện 35 5 7h-9h50 TH.402 TH: 28 (9 tuần tiếp theo)
  INT 1004 Tin học cơ sở _TH(N2) 3 INT 1004_QT ThS. Nguyễn Đức Thiện 35 5 14h-16h50 TH.402 TH: 28 (9 tuần tiếp theo)
6 PSE 2002 Giáo dục học  3 PSE 2002_QT TS. Trần Anh Tuấn 70 5 10h-12h50 502C0  
7 FLF 2101 Tiếng Anh cơ sở 1 4 FLF 2101-1_QT ThS.Nguyễn Kiều Oanh 36 6 8h-11h50 208C0  QTTH (đã đạt kỳ thi sát hạch)
Lưu ý:                   
- Đối với học phần Tiếng Anh Cơ sở 1, sinh viên "đạt" trong kỳ thi sát hạch ngày 26/8/2018 đủ điều kiện tham gia lớp học phần Tiếng Anh theo TKB. Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 theo khung tham chiếu châu Âu (B1) trở lên cần nộp bản sao (công chứng) của chứng chỉ tại Phòng đào tạo để xét miễn học.
- Nội dung học thực hành của học phần Tin học cơ sở  dự kiến sẽ chia làm 2 lớp bắt đầu tách lớp từ tuần thứ 7 của lịch học.
          Hà Nội, ngày  28  tháng 8 năm 2018  
    TL. HIỆU TRƯỞNG  
          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO  

 

08:08 31/08/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ