Báo cáo ba công khai năm học 2018 -2019

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (Đính kèm biểu mẫu)

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (Đính kèm biểu mẫu)

- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (Đính kèm biểu mẫu)

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm 2018-2019 (Đính kèm biểu mẫu)

- Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (Đính kèm biểu mẫu)

07:02 28/02/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ