Kế hoạch học GDQP cho sinh viên Trường Đại học Giáo dục năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch đào tạo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2019-2020,

Trường Đại học Giáo dục thông báo tới Sinh viên Trường Đại học Giáo dục về kế hoạch học Giáo dục quốc phòng (GDQP) năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời gian học: Sinh viên có thể đăng ký học theo các đợt sau:

- Đợt 1: Theo kế hoạch của Trường Đại học KHTN và Đại học KHXH&NV  (Sinh viên khóa QH2018-S nhóm ngành GD1, GD2 và sinh viên các khóa QH2017-S, QH2016-S chưa hoàn thành học phần GDQP);

- Đợt 2: Học từ ngày 23/12/2019 đến 19/01/2020 (Sinh viên khóa QH2018-S nhóm ngành GD3 và sinh viên các khóa QH2017-S, QH2016-S chưa hoàn thành học phần GDQP).

2. Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).

3. Đăng ký:                                                        

- Sinh viên học Đợt 1 đăng ký tại Trường ĐH KHXH&NV và Trường ĐH KHTN.

- Sinh viên học Đợt 2 đăng ký tại Trường Đại học Giáo dục (Phòng Đào tạo) trước ngày 30/11/2019.

Đề nghị các Khoa, Lớp trưởng các lớp phổ biến thông tin tới toàn thể sinh viên thông báo này để sinh viên biết rõ và thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định của nhà trường.

Trân trọng!

01:05 01/05/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ