Thông báo về việc mở bổ sung cổng thông tin tuyển sinh sau đại học

Trường Đại học Giáo dục thông báo về việc mở bổ sung cổng tuyển sinh Sau đại học năm 2019 đợt 2 thời gian: từ 17h00, ngày 06/09/2019 đến 12h00 ngày 07/09/2019. Thí sinh có nhu cầu dự thi các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường hoàn thành việc đăng ký trong thời gian trên tại tài khoản: http://tssdh.vnu.edu.vn.
03:09 06/09/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ