Chương trình học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 3063/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày  01/10/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana - Học bổng Kumo Asiana học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

1. Chỉ tiêu: 02 sinh viên

2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

Sinh viên năm thứ nhất (QH-2019-S) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và có hoàn cảnh khó khăn.

3. Trị giá học bổng: 2.150.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên. Sinh viên có thể được nhận học bổng liên tiếp trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.

4. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng Kumho Asian học kỳ 1 năm 2019 - 2020 cho sinh viên năm thứ nhất;

- Sinh viên có đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ đăng ký và danh sách xét nhận học bổng có chữ ký xác nhận của cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa tại Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (Email:hssv.ued@gmail.com; SĐT: 02473017123 số lẻ 1102).

5. Hồ sơ đăng ký:

- Lý lịch sinh viên, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);

- Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019;

- Bản photo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập (học bạ THPT, giấy khen...), hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian: Trước 11 giờ 30’ thứ Hai, ngày 07/10/2019.

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Hà Thủy, SĐT: 02473017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.

07:10 03/10/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ