Chương trình xét chọn Học bổng hỗ trợ học tập BIDV năm học 2019-2020

Trường Đại học Giáo dục nhận được Thỏa thuận tài trợ cho giáo dục và Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy (gọi tắt là BIDV) và Trường Đại học Giáo dục ký ngày 18 tháng 09 năm 2019, thông báo về Chương trình xét chọn Học bổng hỗ trợ học tập BIDV năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2018-2019 đạt từ loại Khá trở lên (điểm TBC học tập  từ 2.5 trở lên) và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên (Đối với sinh viên năm thứ nhất thì sử dụng kết quả thi THPTQG năm 2019 để xét chọn).

- Có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của các cấp có thẩm quyền)

- Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học...

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 2.000.000 đồng/01 sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 14 sinh viên.

4. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về Chương trình xét chọn Học bổng hỗ trợ học tập BIDV năm học 2019-2020 cho sinh viên;

- Sinh viên có đủ điều kiện nộp hồ sơ cho cố vấn học tập;

- CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên được xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (Thùy Linh; email: nltlinh@vnu.edu.vn).

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn xin học bổng, có dán ảnh, có xác nhận của CVHT và BCN (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2018-2019 có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019;

- Giấy xác nhận kết quả rèn luyện năm học 2018-2019 của sinh viên. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Photo học bạ THPT;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp;

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng.

- Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký Học bổng hỗ trợ học tập BIDV năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 11 giờ 00’ thứ Sáu, ngày 27/12/2019

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:02473017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên, khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

            Trân trọng ./.

 

05:12 11/12/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ