Hội thảo quốc tế về Giáo dục phổ thông tại Hà Nội

Nhằm hướng đến phát triển nền giáo dục Việt Nam chất lượng quốc tế, Hội thảo quốc tế về giáo dục phổ thông do Hội các nhà Khoa học và Chuyên gia người Việt toàn cầu (AVSE Global) kết hợp với Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức vào ngày 30, 31/03/2020.

Trong thời đại giáo dục số hóa và phát triển bền vững, giáo dục ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức từ chính sách đến quản lý, từ phương pháp sư phạm đến trình giảng dạy. Bởi vậy, AVSE Global-EduNet đã khởi xướng chương trình nghị sự định hướng hành động dài hạn nhằm mục đích xem xét và đổi mới giáo dục, với chủ đề chung là “Trường học ngày mai - Công dân tương lai”. Chương trình nghị sự tập trung vào cách tiếp cận liên ngành và tập hợp các chuyên gia nhằm giải quyết những thách thức giáo dục hiện nay nhằm hệ thống giáo dục, hướng đến phát triển giáo dục bền vững. Cụ thể hơn, diễn đàn nhằm góp ý kiến vào công cuộc cải cách, đổi mới tư duy giáo dục ở Việt Nam thông qua một cách tiếp cận có cơ sở khoa học, đổi mới sáng tạo và đa chiều của nhiều tác nhân (người ra chính sách giáo dục, chuyên gia, giáo viên, học sinh và phụ huynh). Chương trình Hội nghị chuyên đề giáo dục Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 30,31/03/2020 tại Hà Nội với hy vọng tạo ra một nền tảng mà các bên liên quan sẽ đóng góp ý kiến một cách cởi mở và mang tính xây dựng nhằm xem xét mục tiêu giáo dục bền vững cho các thế hệ tương lai.

Hội nghị chuyên đề giáo dục Việt Nam 2020 sẽ tập trung vào ba chủ đề chính:

1. Chiến lược giáo dục hướng đến phát triển năng lực toàn diện

2. Dạy và học trong thời đại số hóa:

+ Phát huy năng lực người học thông qua sự đa dạng về mô hình giáo dục

+ Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập sư phạm thông qua các ngành khoa học liên quan đến giáo dục (ví dụ: Khoa Thần kinh học, Tâm lý học và giáo dục).

3. Hợp tác trong giáo dục: vai trò của cộng đồng, chính phủ, tổ chức và trường học

Địa chỉ tổ chức: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vui lòng gửi bài tham dự đến email VES@avseglobal.org trước ngày 14/ 02/ 2020.

Vui lòng xem chi tiết thông tin tại đây.

08:02 11/02/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ