Những cơ hội cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non

Tiếp thu những khuynh hướng đổi mới đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel.., chương trình Giáo dục mầm non của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, bên cạnh việc thực hiện những mục tiêu chung của giáo dục mầm non và yêu cầu về đổi mới giáo dục “căn bản, toàn diện” đang được triển khai trong cả nước còn tập trung mũi nhọn vào việc nâng cao chất lượng đào tạo theo khuynh hướng hợp tác quốc tế, chú trọng đến sản phẩm đầu ra về một nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập.

Quốc tế hóa giáo dục đang là xu thế phát triển của rất nhiều trường mầm non trên thế giới. Quá trình này vừa góp phần nâng cao chất lượng học tập toàn cầu, vừa thúc đẩy quá trình hội nhập nhằm mang lại kiến thức và trải nghiệm tiên tiến cho trẻ em. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Những năm gần đây, hệ thống giáo dục mầm non Việt Nam đã có bước chuyển mình khi không ngừng tiếp cận với các mô hình giáo dục mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, hiện đại hóa, và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, các trường mầm non đang tìm kiếm cơ hội và đổi mới toàn diện từ chương trình đến nội dung, hình thức, phương pháp dạy học và đặc biệt chú trọng vào việc bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên.

Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong thời kỳ hội nhập quốc tế là việc làm cần thiết. Để đạt các mục tiêu toàn diện, những nhà làm công tác giáo dục một mặt phải hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt, tuân thủ tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm để đổi mới hoạt động chuyên môn trong nhà trường; vận dụng các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Các trường mầm non tại Việt nam đã bắt đầu áp dụng các mô hình giáo dục quốc tế. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục dựa trên nền giáo dục tiên tiến của quốc tế luôn chú trọng đến phát triển nhân cách toàn diện, trẻ không chỉ được trang bị vốn văn hóa cơ bản về thông qua các chủ đề, chủ điểm mà còn được rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết, sẵn sàng tâm thế bước vào cấp học đầu tiên cũng như trong cả cuộc đời. Đây cũng là những yếu tố để trẻ có thể phát triển tự nhiên khả năng và tài năng cá nhân, rèn luyện kỹ năng sống cần thiết.

Trong bối cảnh đó, các cơ sở đào tạo giáo viên phải nhanh chóng đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo, nội dung, hình thức, phương pháp dạy học, phương thức đánh giá kết quả đầu ra sinh viên, bồi dưỡng giáo viên theo hướng thực học, thực nghiệp và định hướng vào công nghệ. Cần đầu tư nhiều hơn về công nghệ giáo dục tiên tiến, đẩy mạnh đào tạo và bồi dưỡng trực tuyến để bồi dưỡng năng lực sư phạm cho sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong hệ thống, đảm bảo tính thống nhất trong toàn quốc và trên toàn cầu.

Nhiều mô hình giáo dục quốc tế được áp dụng trong các trường mầm non tại Việt Nam

Tiếp thu những khuynh hướng đổi mới đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel.., chương trình Giáo dục mầm non của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, bên cạnh việc hướng mục tiêu đào tạo đến những mục tiêu chung của giáo dục mầm non và yêu cầu về đổi mới giáo dục “căn bản, toàn diện” đang được triển khai trong cả nước còn tập trung mũi nhọn vào việc nâng cao chất lượng đào tạo theo khuynh hướng hợp tác quốc tế, chú trọng đến sản phẩm đầu ra về một nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập. Sinh viên  giáo dục mầm non của Đại học Giáo dục sẽ:

 • Được cập nhật những thông tin mới về giáo dục mầm non trên thế giới;
 • Được tiếp cận với các mô hình giáo dục mầm non của một số nước có thành tựu nổi trội về giáo dục mầm non: Nhật bản, Hàn Quốc, Mĩ, Israel…;
 • Được tiếp cận với một chương trình giáo dục hiện đại tiếp thu những tinh hoa của giáo dục mầm non của các nước tiên tiến trên thế giới, phù hợp với chuẩn mực văn hóa người Việt;
 • Trải nghiệm thực tế với các chương trình giáo dục mầm non trên thế giới và các trường mầm non chất lượng cao, các trường mầm non Quốc tế tại Việt Nam;
 • Được trang bị chuyên sâu và chuyển giao công nghệ về các phương pháp giáo dục (Phương pháp giáo dục sớm PEAMI, phương pháp Montessori…); 
 • Được học tiếng Anh chuyên ngành, một số môn học sẽ được học song ngữ và đầy đủ điều kiện để có thể tham gia chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài với sự tham gia giảng dạy của các chuyên  gia đầu ngành về giáo dục mầm non trong và ngoài nước…

Đến với chương trình giáo dục mầm non của Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên sẽ có các cơ hội:

 • Phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người giáo viên mầm non  đạt chuẩn tiêu chuẩn về năng lực giáo viên mầm non trong khu vực và trên thế giới;
 • Có khả năng sử dụng ít nhất là hai ngoại ngữ;
 • Phát triển và nâng cao năng lực Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ dạy học hiện đại và công nghệ thông tin trong giáo dục trẻ mầm non;
 • Có việc làm và có thu nhập ngay trong thời gian học đại học;
 • Có cơ hội việc làm tại các trường mầm non chất lượng cao, trường mầm non quốc tế; các tổ chức quốc tế về giáo dục mầm non trong và ngoài nước.

Các giảng viênTrường Đại học Giáo dục tham gia dự án đào tạo giáo viên mầm non cùng các chuyên gia Nhật Bản

Dạy học, giáo dục là một nghề có tính chuyên nghiệp. Đào tạo giáo viên là đào tạo nhà giáo dục phải tuân theo quy trình dạy nghề chặt chẽ, có thể điều khiển và tự điều khiển hướng đích được. Chương trình Giáo dục mầm non của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đáp ứng được những yêu cầu căn bản đó.

Khoa Các khoa học Giáo dục

07:07 28/07/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ