Thông báo kế hoạch đi học lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch CoVid-19

Thực hiện Công văn số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23/04/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của thủ tướng về phòng chống dịch CoVid-19, Trường Đại học Giáo dục thông báo về việc học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đi học lại sau đợt nghỉ kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, căn cứ tình hình và điều kiện thực tiễn, Trường Đại học Giáo dục sẽ thực hiện vệ sinh khử khuẩn khu vực giảng đường, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, máy đo thân nhiệt để sẵn sàng đón sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trở lại học tập.

Thông báo chi tiết xem tại đây.

07:04 24/04/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ