Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Tường

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Tường, với đề tài:

Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên vùng Đông Bắc, Việt Nam theo tiếp cận năng lực

      Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 9 14 01 14

Thời gian: 14 giờ 30, thứ Hai, ngày 04 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

12:04 27/04/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ