Chương trình xét chọn Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 1221/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 23/04/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đại học hệ chính quy (không xét cho sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2020);

- Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.8 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020;

- Có hoàn cảnh khó khăn;

- Tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;

- Tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ tổ chức, phát động.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: là 14.000.000 đồng/sinh viên/năm học. Học bổng được chuyển vào tài khoản của sinh viên theo 2 học kỳ (mỗi học kỳ là 5 tháng, mỗi tháng là 1.400.000 đồng/sinh viên):

3. Chỉ tiêu bổng : 02 sinh viên.

4. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về Chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021 cho sinh viên ;

- Sinh viên có đủ điều kiện nộp hồ sơ cho cố vấn học tập.

- CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên được xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (email: hssv.ued@vnu.edu.vn).

5. Quy trình xét chọn

- Hồ sơ được xét chọn cấp Trường sẽ được gửi ĐHQGHN để chuyển cho Quỹ học bổng Lawrence S.Ting;

- Quỹ học bổng xét duyệt; gặp mặt, phỏng vấn trực tiếp sinh viên và quyết định.

- Thủ tục xét cấp học bổng theo học kỳ: Học kỳ 1 vào tháng 5 và học kỳ 2 vào tháng 2 năm sau. Sau khi được nhận học bổng học kỳ 1, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1 và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ 1 để Quỹ xét tiếp học bổng học kỳ 2.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, sinh viên sẽ không được Quỹ trao học bổng kỳ 2 và đơn vị cũng không được đề cử sinh viên khác thay thế.

6. Hồ sơ đăng ký:

- 02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt - theo mẫu); có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2020- 2021, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự thuật về bản thân, bằng tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của mình);

- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết 01 thư riêng);

- 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội, hỗ trợ cộng đồng (có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc đơn vị tổ chức hoặc của đơn vị đào tạo);

- Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng; Lawrence S.Ting (tham khảo tại website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của chính quyền địa phương;

- Thông tin về số tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội…

- 01 bản phô tô thẻ SV.

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Xét nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

7. Thời gian nhận hồ sơ: trước 11 giờ 00’ thứ Năm, ngày 07/05/2020

8. Địa điểm nhận hồ sơ:

      Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ( Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:02473017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

     Vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây

 

      Vui lòng xem mẫu đơn học bổng tại đây

 

 

 

 

 

 

04:05 05/05/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ