Thông báo về việc giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN năm 2020

Căn cứ các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chế tổ chức của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, căn cứ danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục giới thiệu danh sách các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.
09:05 15/05/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ