Thông báo Bảo vệ luận án Tiến Sĩ của NCS Mai Hoàng Sang

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Mai Hoàng Sang, với đề tài:

Xây dựng khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp

      Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục   Mã số: 9140115

Thời gian: 14 giờ 30, thứ Ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

12:05 27/05/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ