Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2019 - 2020

Thực hiện Công văn số 1560/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 29/05/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2019 - 2020 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo nội dung chương trình học bổng.

Thông tin chi tiết trong Công văn 663/ĐHGD-CTHSSV ngày 01 tháng 6 năm 2020 về Chương trình học bổng Yamada Nhật Bản năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Giáo dục, xem tại đây.

Mẫu giới thiệu về sinh viên nhận học bổng xem tại đây./.

11:06 02/06/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ