HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020

Thực hiện quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh: Phó giáo sư, Trường Đại học Giáo dục công bố hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2020.
09:06 30/06/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ