Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy theo hình thức học cùng lúc hai chương trình đào tạo năm 2020

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo của các các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Quản trị trường học từ các năm 2017 đến 2019 và số lượng thực tế sinh viên đang theo học tại Trường. Nhà trường thông báo tuyển sinh Đại học chính quy theo hình thức học cùng lúc hai chương trình đào tạo năm 2020, như sau:

>>> Thông báo số 840/TB-ĐHGD tuyển sinh Đại học chính quy theo hình thức học cùng lúc hai chương trình đào tạo năm 2020

1. Ngành đào tạo thứ hai, chỉ tiêu và đối tượng xét tuyển

TT

Ngành đào tạo thứ hai

Chỉ tiêu

Đối tượng xét tuyển

  1.  

Sư phạm Toán học

22

Sinh viên chính quy khoá QH2016S; QH2017S; QH2018S đang học chương trình đào tạo thứ nhất thuộc một trong các ngành: Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học

  1.  

Sư phạm Ngữ văn

22

Sinh viên đại học chính quy khoá QH2016S; QH2017S; QH2018S đang học chương trình đào tạo thứ nhất ngành Sư phạm Lịch sử;

Sinh viên đại học chính quy ngành Văn học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

  1.  

Quản trị trường học

15

Sinh viên chính quy khoá QH2016S; QH2017S; QH2018S đang học chương trình đào tạo thứ nhất ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

Tổng chỉ tiêu

59

 

2. Điều kiện dự tuyển

Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển, có nhu cầu học cùng lúc hai chương trình đào tạo được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo ở ngành học thứ hai tương ứng nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã học ít nhất hai học kỳ của chương trình đào tạo thứ nhất;

- Điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai đạt từ 2,00 trở lên;

- Sinh viên đăng ký xét tuyến trực tuyến thành công và trả học phí theo quy định.

3. Cách thức và thời gian đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai[A1] 

Nhà trường chỉ nhận đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://bit.ly/3d87sDM.

Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 01/7/2020 đến 15h00 ngày 10/7/2020.

Đối với sinh viên ngành Văn học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai ngành Sư phạm Ngữ văn: Sau khi hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến, sinh viên in kết quả đăng ký gửi qua email kèm theo bảng điểm gốc (có chữ ký và đóng dấu) của ngành 1 gửi về Trường Đại học Giáo dục (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 17h00 ngày 12 tháng 7 năm 2020.

4. Phương thức xét tuyển

Xét theo điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai và theo thời gian đăng ký trực tuyến cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh, khi đủ chỉ tiêu sẽ dừng lại.

5. Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Lệ phí xét tuyển đã nộp sẽ không được hoàn trả). Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Giáo dục.

Số tài khoản: 26010000791239 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản ghi theo cú pháp: Mã SV.20 DKXTB2 (ví dụ: 19010101.20 DKXTB2 ).

Thời gian nộp: Ngay sau khi đăng ký trực tuyến thành công.

6. Công bố kết quả xét tuyển và nhập học

Trên Website của Trường Đại học Giáo dục, ngày công bố kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 15/7/2020.

Sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ hai hoàn thiện hồ sơ và nhập học trong vòng 05 ngày làm việc sau khi Nhà trường công bố kết quả xét tuyển.

Hồ sơ nhập học gồm có:

- 01 bản in email mà sinh viên nhận được sau khi đăng ký trực tuyến (có họ tên, chữ ký của sinh viên vào bản in);

- 01 Bảng điểm gốc đại học của chương trình đào tạo thứ nhất tính từ đầu khoá học đến thời điểm nhập học (có ghi rõ điểm trung bình chung các học phần, có đủ dấu và chữ ký);[A2] 

- 03 ảnh cỡ 3 x 4, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành học thứ nhất.

7. Tổ chức đào tạo

Tuỳ theo kế hoạch đào tạo của từng năm học, các học phần của chương trình đào tạo thứ hai có thể được tổ chức thành lớp học phần riêng hoặc ghép lớp và có thể tổ chức vào học kỳ hè.

Sinh viên chỉ cần tích lũy một lần các học phần chung, tương đương và phải tích lũy đủ các học phần còn lại của hai chương trình đào tạo.

Trong quá trình học cùng lúc hai chương trình đào tạo, sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định trong Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội đối với hệ chính quy.

Sinh viên phải dừng học chương trình đào tạo thứ hai ở học kỳ tiếp theo nếu kết thúc học kỳ có học lực xếp loại yếu ở một trong hai chương trình đào tạo.

6. Học phí học chương trình đào tạo thứ hai

Tất cả các chương trình đào tạo thứ hai phải nộp học phí.

Đối với học phần được tổ chức riêng hoặc ghép lớp, học phí được thu theo tín chỉ (tương đương tối thiểu 330.000đ/01 tín chỉ).

Đối với học phần được tổ chức vào học kỳ phụ, học phí nhân với hệ số 1.5 (tương đương tối thiểu 415.000đ/01 tín chỉ).

 8. Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho ngành học thứ hai nếu đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đã được công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất và không vượt quá thời gian đào tạo tối đa của chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 06 năm tính từ thời điểm nhập học chương trình đào tạo thứ nhất);

- Đã tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo thứ hai.

Hạng tốt nghiệp cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo được xét theo kết quả học tập các học phần được bảo lưu của chương trình đào tạo thứ nhất và kết quả học tập các học phần được tích lũy trong thời gian học chương trình đào tạo thứ hai.

Sinh viên hoành thành các yêu cầu trên sẽ được công nhận và cấp bằng đại học chính quy theo đúng ngành của chương trình đào tạo đã đăng ký.

9. Địa chỉ liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN (Phòng 103, Nhà G7, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Điện thoại: 024 73017123 (máy lẻ 1103, gọi trong giờ hành chính)./

 
04:07 02/07/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ