Trường ĐHGD thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Căn cứ hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2020 của ĐHQGHN được ban hành theo văn bản số: 36/HD-ĐHQGHN ngày 08 tháng 01 năm 2020; Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2020.

1. Các ngành tuyển sinh

TT

Tên ngành / chuyên ngành

Mã số

I

Bậc Thạc sĩ

1

LL&PPDH bộ môn Toán

8140209.01

2

LL&PPDH bộ môn Vật lý

8140211.01

3

LL&PPDH bộ môn Hóa học

8140212.01

4

LL&PPDH bộ môn Sinh học

8140213.01

5

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

8140217.01

6

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

8140218.01

7

Quản lý giáo dục

8140114.01

8

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

8140115.01

9

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

8310401.03

10

Quản trị trường học

8140114.02

11

Tham vấn học đường

8310401.04

II

Bậc Tiến sĩ

1

Quản lí giáo dục

9140114.01

2

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

9140115.01

3

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

91310401.01

4

Lý luận, phương pháp và công nghệ dạy học

Thí điểm

Địa chỉ đăng ký dự thi: (bắt buộc) http://tssdh.vnu.edu.vn, thời gian cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 29/06/2020 đến 17h00 ngày 02/10/2020.

 

Thông tin chi tiết vui lòng click xem Thông báo 871/TB-ĐHGD ngày 30 tháng 6 năm 2020

04:07 03/07/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ