Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thúy Lan

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Lan, với đề tài:

Dạy và học tiếng Anh: ảnh hưởng từ bài thi chuẩn đầu ra

 (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)”

      Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục   Mã số: 9140115

Thời gian: 14 giờ 00, thứ Hai, ngày 03 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

11:07 23/07/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ