Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Trọng Nghĩa

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Hoàng Trọng Nghĩa, với đề tài:

Quản lý hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại các trường đại học

theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể”

      Chuyên ngành: Quản lý giáo dục   Mã số: 9140114

Thời gian: 16 giờ 00, thứ Năm, ngày 13 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

                 Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

09:08 10/08/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ