Thông báo số 1: Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về khoa học giáo dục với chủ đề "giáo dục sớm trong thời đại công nghệ: những cơ hội và thách thức"

Kính gửi: - Các Trường Đại học, Cao đẳng, các Viện/ Trung tâm nghiên cứu;

       - Các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu

Với mong muốn kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực giáo dục sớm trong thời đại công nghệ; đặc biệt tiếp cận xu hướng, phương pháp giáo dục sớm trên thế giới và thực tiễn áp dụng vào Việt Nam... nhằm tạo môi trường chia sẻ chuyên môn, hợp tác giữa các đơn vị; tiếp cận hướng phát triển mới trong hoạt động giáo dục nói chung và lĩnh vực giáo dục sớm nói riêng ở Việt Nam cũng như tổ chức các hội thảo quốc tế thường niên với chủ đề riêng cho từng năm. Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, học viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước tham gia hội thảo quốc tế với tên gọi “Giáo dục sớm trong thời đại công nghệ: những cơ hội và thách thức”.

1. Nội dung của Hội thảo

Các bài viết tham gia hội thảo chia thành bốn chủ đề chính:(i) Thực trạng và phương pháp giáo dục sớm hiện nay; (ii) Thực tế vận dụng và hiệu quả của các phương pháp giáo dục sớm (iii) ứng dụng công nghệ trong giáo dục sớm; (iiii) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho giáo dục sớm. Dưới đây là một số chủ đề gợi ý hội thảo:

 Chủ đề 1. Thực trạng và phương pháp giáo dục sớm hiện nay

- Đánh giá thực trạng nghiên cứu, tổ chức và thực hành giáo dục sớm ở Việt Nam

- Thực trạng và các phương pháp giáo dục sớm hiện nay

- Xu hướng, trường phái, phương pháp giáo dục sớm trên thế giới và thực tiễn áp dụng vào Việt Nam

Chủ đề 2. Thực tế vận dụng và hiệu quả của các phương pháp giáo dục sớm

- Vận dụng các trường phái và phương pháp giáo dục sớm vào các nhóm trẻ có nhu cầu khác nhau (ví dụ: trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt)

-  Đánh giá hiệu quả của các chương trình giáo dục sớm ở Việt Nam và trên thế giới

- Xây dựng và chuẩn hóa các công cụ đánh giá về giáo dục sớm

- Đạo đức trong thực hành về giáo dục sớm

Chủ đề 3. Ứng dụng công nghệ trong giáo dục sớm

- Những cơ hội và điểm mạnh của việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục sớm

- Những bất lợi, tồn tại của áp dụng công nghệ vào giáo dục sớm

Chủ đề 4. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho giáo dục sớm

- Đào tạo chính quy giáo viên lĩnh vực giáo dục sớm

- Bồi dưỡng đội ngũ nhân lực công tác trong lĩnh vực giáo dục sớm

2. Yêu cầu với bài viết tham gia hội thảo

- Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh

- Bản tóm tắt: Tối đa 300 từ

* Bản toàn văn: Tối thiểu 3000 từ (không tính tóm tắt, tài liệu tham khảo và phụ lục)

3. Thời hạn, địa chỉ nhận bài viết

- Hạn nộp tóm tắt: ngày 15 tháng 10 năm 2020

- Hạn nộp toàn văn: ngày 30 tháng 10 năm 2020

- Hạn nộp toàn văn sau phản biện: ngày 30 tháng 11 năm 2020

- Hạn đăng kí tham dự: ngày 10 tháng 12 năm 2020

4. Về việc đăng bài

- Các bài tham gia hội thảo qua được đăng trong Kỉ yếu hội thảo được xuất bản bởi ĐHQGHN (có chỉ số ISBN).

5. Địa chỉ nhận bài viết: Đăng kí và nộp tóm tắt, toàn văn trực tuyến trên trang hội thảo:

Email: es.edu.vnu@gmail.com

6. Phí tham dự

Đối tượng tham dự

Kinh phí

Tham dự và đăng bài

1.500.000 VND

Khách tham dự (không có bài)

200.000 VND

7. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8:30 đến 16:45, ngày 28 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểmHội trường Sunwah, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ:

- Số điện thoại: 0978205905 (TS. Trần Văn Công); 0987 950 932 (Ths. Nguyễn Viết Hiền)

- Email: es.edu.vnu@gmail.com

Ban Tổ chức Hội thảo kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu để hội thảo được thành công.

09:09 25/09/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ