Thu học phí học kỳ I chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2019 - S ngành GD3: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị trường học; Khoa học giáo dục Năm học 2020 – 2021

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-ĐHGD ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về Quy định mức thu học phí theo tín chỉ chương trình đào tạo cử nhân ngành: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học giáo dục khóa 2019-2023;

Căn cứ vào kế hoạch học tập và lịch giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021;

Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN thông báo kế hoạch thu nộp học phí chương trình đào tạo cử nhân ngành: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học giáo dục như sau:

1. Học phí học kỳ I theo tín chỉ

Công thức tính: Học phí học kỳ I = Số tín chỉ/tổng môn học x Đơn giá tín chỉ

Tổng số tiền học phí phải nộp học kỳ I: theo danh sách sinh viên đính kèm

(Thu theo số tín chỉ sinh viên đăng kí thực học trong học kì I)

2. Thời gian thu:

Từ ngày 28/10/2020 đến 30/11/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, T7 và CN)

3. Hình thức và địa điểm thu:

            + Thu nộp bằng tiền mặt:

            Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

            (Tầng 3, phòng 301, 302 nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

            + Qua tài khoản ngân hàng:

              Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

             Số tài khoản: 2601.0000.791239; Tại ngân hàng: BIDV – chi nhánh Mỹ Đình

+ Qua tài khoản kho bạc:

             Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

             Số tài khoản: 3714.1.1059416; Tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội

(Khi chuyển tiền đề nghị Anh/Chị ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành học, khóa học và nội dung chuyển tiền: Nộp tiền học phí học kỳ I …..)

Sinh viên nếu nộp qua chuyển khoản thì xuất trình giấy nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính để nhận biên lai thu tiền.

Sau thời gian thông báo trên nếu không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí thì sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Nhà trường.

Đề nghị các Khoa Quản lý giáo dục, Khoa Công nghệ giáo dục, Khoa Quản trị chất lượng và Khoa Các Khoa học giáo dục thông báo đến sinh viên các ngành: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học giáo dục được biết để thực hiện.

>>> Danh sách thu học phí học kỳ I chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2018 - S  ngành Quản trị Trường học

>>> Danh sách thu học phí học kỳ I chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2019 - S  ngành Quản trị Trường học

>>> Danh sách thu học phí học kỳ I chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2019 - S  ngành Khoa học Giáo dục

>>> Danh sách thu học phí học kỳ I chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2019 - S  ngành Quản trị Chất lượng

>>> Danh sách thu học phí học kỳ I chương trình đào tạo cử nhân khóa QH2019 - S  ngành Tham vấn học đường

 

Phòng KHTC

08:11 13/11/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ