Thông báo cử sinh viên dự Hội nghị trực tuyến với chủ đề "giao phó tương lại ASEAN cho giới trẻ AUN"

04:11 14/11/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ