Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học của người học tại Trường ĐHGD năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2020-2021, Trường Đại học Giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi tắt là người học) năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của người học tại trường ĐHGD-ĐHQGHN.

- Tạo môi trường và điều kiện để người học học hỏi, chia sẻ và có định hướng nghiên cứu về lĩnh vực phù hợp trong và ngoài trường.

- Tạo cơ hội để người học có thể tham gia các cuộc thi về khoa học các cấp, trong và ngoài nước.

2. Đối tượng tham gia: Toàn thể người học của Trường Đại học Giáo dục

3. Hình thức tổ chức:

- Báo cáo khoa học đạt yêu cầu sẽ đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học;

- Một số báo cáo được chọn để báo cáo tại Hội thảo khoa học;

- Một số báo cáo được chọn để làm poster trưng bày tại Hội thảo khoa học của người học.

4. Thời gian tổ chức Hội thảo khoa học:

- Hội thảo khoa học của Sinh viên dự kiến được tổ chức vào tháng 5 năm 2021;

- Hội thảo khoa học của Học viên SĐH dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm 2021.

Trân trọng thông báo!

 

>>> Chi tiết Thông báo, Lịch trình tổ chức và phụ lục đính kèm vui lòng click tại Thông báo số 1757 ngày 3 tháng 11 năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học của người học tại Trường ĐHGD năm học 2020-2021

 

Phòng KHHT-PT

09:11 17/11/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ