Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Giáo dục học, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán

STT

Họ và tên ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm CD

Năm sinh

Chức vụ,

đơn vị

hiện đang công tác

Ngành,

chuyên ngành

Đề nghị

bổ nhiệm chức danh

Số phiếu đồng ý/

Số thành viên HĐ

có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Trần Trung

1978

Giám đốc

Học viện

Dân tộc,

Ủy ban

Dân tộc

Giáo dục học/

LL&PPDH

bộ môn Toán

 Giáo sư

7/7/7

2

Nguyễn Tiến Trung

1981

Phó Tổng

Biên tập

phụ trách

Tạp chí

 Giáo dục,

Bộ GD&ĐT

Giáo dục học/

LL&PPDH

bộ môn Toán

Phó

Giáo sư

7/7/7

Trường Đại học Giáo dục

06:01 08/01/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ