Thông báo số 2 Về việc điều chỉnh đăng ký học học kỳ 2 năm học 2020-2021

Triển khai kế hoạch giảng dạy - học tập trong Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 của sinh viên khóa QH2018, QH2019; QH2020 căn cứ quy chế đào tạo đại học, kết quả đăng ký học lần 1, Phòng Đào tạo thông báo việc hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký và điều chỉnh học phần, cụ thể như sau:

I. THỜI KHÓA BIỂU

1. Đối tượng áp dụng

- Sinh viên Trường Đại học Giáo dục.

2. Thời gian học :

Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 19/06/2021 (gồm có 15 tuần học chính thức và 2 tuần dự trữ và ôn thi).

3. Địa điểm giảng dạy, học tập

Khu giảng đường B2 (Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN) ; và giảng đường C0, Hội trường Ký túc xá Mễ Trì, Nhà D Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN)

 4. Hình thức học

Triển khai dạy và học trực tiếp hoặc online tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

 5. Danh mục các học phần tổ chức giảng dạy

- Để thuận lợi cho sinh viên đăng kí học và điều chỉnh đăng ký học, Nhà trường gửi danh mục các học phần dự kiến mở trong học kỳ 2 và danh sách học phần hủy kèm theo Thông báo này (chi tiết trong phụ lục đính kèm).

 II. ĐĂNG KÝ HỌC

1. Kế hoạch đăng ký học

- Từ 8h00 ngày 03/02/2021 đến 14h00 ngày 04/02/2021 Phòng Đào tạo mở đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo đại học. Sinh viên đăng ký học qua mạng Internet.

2. Hướng dẫn đăng ký học

- Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học:

http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn hoặc http://daotao.vnu.edu.vn (Hệ thống truy cập tốt nhất trên các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên).

- Sinh viên có thể tải tài liệu Hướng dẫn đăng ký học của trường mình ngay tại giao diện Cổng thông tin đào tạo đại học tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn.

- Sinh viên nên chọn đăng ký các học phần trong phần Học phần theo ngành.

3. Một số quy định và lưu ý khi đăng ký học

- Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo của khoá học, thời khoá biểu của Nhà trường (có gợi ý các học phần cho từng lớp) để có kế hoạch đăng ký học phần theo đúng ngành và chuyên ngành học, kiểm tra các học phần tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học. Sinh viên khóa QH2020 không đăng ký học phần Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong GD (mã TMT3008) dành cho sinh viên khóa QH2019. Tất cả các sinh viên QH2020 đã đăng ký nhầm thì vào hủy đăng ký học phần này trong thời gian mở cổng. 

- Sinh viên phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau khi hoàn thành việc đăng ký và trước thời hạn đóng cửa hệ thống để có thể được xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký học phần trên hệ thống.

- Trong quá trình đăng ký học, nếu sinh viên không thể đăng ký được do lỗi hệ thống phải liên hệ ngay Phòng Đào tạo (Phòng 103 Nhà G7 - trong giờ hành chính, SĐT: 0247.3017.123- Nhánh 1103 hoặc email phongdaotaodhgd@vnu.edu.vn) để giải quyết trong thời gian mở cửa hệ thống. Ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.

Đề nghị các lớp trưởng thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp biết rõ nội dung trên để thực hiện đúng quy định của nhà trường.

Kính đề nghị Ban chủ nhiêm các khoa/bộ môn, cố vấn học tập các khối ngành triển khai và giám sát việc thực hiện nội dung Thông báo này.

Trân trọng!

10:02 02/02/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ