Thông báo số 1: Tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên thường niên Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm học 2020-2021

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên thường niên năm học 2020 - 2021. Mục đich của chương trình nhằm tạo môi trường và điều kiện để sinh viên Trường ĐHGD và sinh viên các trường sư phạm được học hỏi, chia sẻ và có định hướng nghiên cứu về lĩnh vực khoa học giáo dục và sư phạm.

1. Nội dung

- Chủ đề nghiên cứu về giáo học pháp và đào tạo giáo viên: những vấn đề lý luận, đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá trong dạy học, hình thức, tổ chức, phương tiện dạy học.

- Chủ đề nghiên cứu về khoa học giáo dục: những vấn đề về ứng dụng công nghệ trong giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục, giáo dục thông minh, giáo dục STEM, những vấn đề về xã hội học giáo dục, tâm lý học giáo dục, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục trong nhà trường, tham vấn học đường, quản lý giáo dục, quản trị trường học… trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Thời gian: Dự kiến vào tháng 5/2021

- Địa điểm: Hội trường 401 nhà G7 - 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội

- Thành phần tham gia: Sinh viên Trường Đại học Giáo dục và sinh viên các trường Sư phạm chủ chốt trên toàn quốc gửi bài và tham dự Hội thảo

3. Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: tiếng Việt

4. Thể lệ và thời gian gửi bài

4.1. Thể lệ tóm tắt và bài viết

- Bài viết tham gia Hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

- Tóm tắt và bài toàn văn được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt và được viết theo thể thức quy định.

- Báo cáo sử dụng chữ Time New Roman cỡ 13 của hệ soạn thảo Microsoft Word hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ; giãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía cuối cùng của mỗi trang giấy.

- Có thể sử dụng bảng, biểu và mô hình để trình bày tổng hợp các kết quả nghiên cứu định lượng.

- Độ dài cho mỗi báo cáo toàn văn: tối đa 12 trang giấy A4.

- Định dạng trích dẫn tài liệu tham khảo

+ Tài liệu tham khảo Tiếng Việt theo ABC tên tác giả: Tên tác giả in đậm (năm xuất bản), Tên sách in nghiêng, dùng dấu chấm, phẩy đúng chỗ, Nhà xuất bản có thể viết tắt - Nxb, nơi xuất bản in đứng)

+ Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí: Tên tác giả in đậm (năm xuất bản), Tên bài báo in đứng, trong ngoặc kép, Tên tạp chí in nghiêng (5 - đây là số tạp chí), tr. 19 - 21. (tr. viết tắt của từ “trang”)

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành: Tên cơ quan in đậm (năm xuất bản), Tên tài liệu in nghiêng, dùng dấu chấm, phẩy đúng chỗ, Nhà xuất bản có thể viết tắt - Nxb, nơi xuất bản in đứng)

4.2. Công bố của Hội thảo

Các bài viết tham dự Hội thảo sẽ được phản biện và được đăng trong kỷ yếu, các poster được lựa chọn.

4.3. Thời gian gửi bài

- Gửi báo cáo tóm tắt trước ngày: 28/2/2021 theo đường link https://forms.gle/RifULkFpFf5QG4CP9;

- Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt trước ngày 05/3/2021;

- Sinh viên gửi báo cáo toàn văn trước ngày 25/3/2021;

- Thông báo kết quả chọn đăng báo cáo toàn văn trong kỷ yếu: 25/4/2021.

4.4. Địa chỉ gửi bài viết

Báo cáo xin gửi về địa chỉ email: phongkhhtqt.dhgd@vnu.edu.vn.

6. Địa chỉ liên hệ

Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ với Phòng Khoa học và Hợp tác phát triển, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, P303, Nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

02:02 23/02/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ