Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ tình hình đăng ký học phần của sinh viên qua Cổng thông tin sinh viên tính đến ngày 08/02/2021, Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Thời gian giảng dạy, học tập

- Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 19/06/2021 (gồm có 15 tuần học chính thức và 2 tuần dự trữ và ôn thi).

2. Địa điểm giảng dạy, học tập (học trực tiếp)

- Khu giảng đường B2 (Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN); và giảng đường C0 (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN) - Trường Đại học Giáo dục.

3. Lịch học

- Sinh viên xem danh sách đăng ký học theo các lớp học phần (danh sách kèm theo).

4. Hình thức học

- Học trực tuyến đồng thời trên cả hai hệ thống đào tạo kết hợp LMS của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN và nền tảng Zoom.us từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.

5. Điều chỉnh đăng ký học

- Sinh viên hủy học phần hoặc đăng ký bổ sung (nếu còn chỗ) từ ngày 18/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

Đề nghị Ban chủ nhiệm khoa; Cố vấn học tập các khóa, ngành phổ biến thông tin tới toàn thể sinh viên thông báo này để sinh viên biết rõ và thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định của nhà trường.

Trân trọng!

12:02 09/02/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ