Thông báo chương trình học online của Đại học Osaka, Nhật Bản

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Osaka, Nhật Bản về chương trình học online dành cho sinh viên/học viên cao học của các đơn vị đối tác với Đại học Osaka. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: là sinh viên/học viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: từ tháng 5 – 7/2021.

3. Chỉ tiêu: không giới hạn số sinh viên/học viên đăng kí.

4. Điều kiện tham dự chương trình:

- Là sinh viên hoặc học viên cao học của ĐHQGHN.

- Có đủ khả năng học tập bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu của khóa học.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Mẫu đăng kí của ĐHQGHN;

- Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

6. Thông tin chương trình:

- Chương trình miễn phí với sinh viên/học viên của ĐHQGHN.

- Sinh viên/học viên tham khảo thông tin chi tiết chương trình và các khóa học tại website: https://vse.apru.org/co-curricular-programs/

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN trước ngày 03/03/2021 (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, ĐT: 098 99 55 068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên/học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Trân trọng thông báo./.

04:02 24/02/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ