Thông báo về việc tiếp tục tổ chức dạy và học trực tuyến đến hết ngày 5/3/2021

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước, để đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho người học, cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, đồng thời hoàn thành kế hoạch dạy học năm học 2020-2021, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo:

1. Đối với các lớp đại học chính quy và sau đại học: Các học phần do Trường Đại học Giáo dục tổ chức, quản lý và giảng dạy học trực tuyến đồng thời trên cả hai hệ thống đào tạo kết hợp LMS của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN và nền tảng Zoom đến hết ngày 05/03/2021 theo thời khóa biểu đã được phê duyệt.

2. Đối với các lớp đào tạo không chính quy và các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn: Tiếp tục học trực tuyến đến hết ngày 05/03/2021.

3. Các học phần do các Trường thành viên thuộc ĐHQGHN tổ chức: Thực hiện theo lịch của Trường thành viên.

4. Sinh viên đại học chính quy đang đi thực tập, thực tế: Thực hiện theo kế hoạch của Trường phổ thông.

5. Đối với học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục: Thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Nhận được thông báo này, đề nghị các lãnh đạo đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đồng thời thường xuyên cập nhật các Thông báo của Nhà trường cũng như các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế./.

Phòng Đào tạo

10:02 26/02/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ