Thông báo số 1 về tổ chức Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm

Với mong muốn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và chuyên môn học thuật với các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực Khoa học giáo dục và sư phạm trong thời đại công nghệ; xu hướng, trường phái, các phương pháp sư phạm trên thế giới và thực tiễn vận dụng vào Việt Nam để xuất bản những công trình nghiên cứu có chất lượng tốt và mới nhất trong lĩnh vực này. Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với Viện KHGD Việt Nam trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm (1st Hanoi Forum on pedagogical and educational sciences ) – viết tắt là: HaFPES
Nội dung Diễn đàn chia thành ba chủ đề chính:
Chủ đề 1: Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học và công nghệ.
Chủ đề 2: Giáo dục và quản lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.
Chủ đề 3: Khoa học giáo dục với công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông.
Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được chọn báo cáo tại Diễn đàn và được xem xét đăng trong Kỉ yếu khoa học (có chỉ số xuất bản ISBN).
Ban Tổ chức trân trọng kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu để Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm được thành công.
Trân trọng./.
Mọi thông tin chi tiết về Diễn đàn xin liên hệ:
Số điện thoại: 0975.547.457 (TS. Đoàn Nguyệt Linh)
Email: hafpes@vnu.edu.vn
05:07 05/07/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ