Thư mời tham dự “Hội nghị chuyên đề quốc tế về ngôn ngữ, giảng dạy và văn hóa Đông Nam Á 2021"

Trường Đại học Giáo dục nhận được thư mời tham dự “Hội nghị chuyên đề quốc tế về ngôn ngữ, giảng dạy và văn hóa Đông Nam Á 2021" do Đại học Công nghệ Chihlee, Đài Loan tổ chức

1. Chủ đề:

Ngôn ngữ và ngôn ngữ học Đông Nam Á.

Dạy và học ngôn ngữ Đông Nam Á.

· Chính sách giáo dục.

· Tiếp cận giảng dạy.

· Dạy học trực tuyến.

· Kiểm tra và đánh giá.

· Môi trường học tập.

· Giáo dục giáo viên.

Văn hoá Đông Nam Á.

· Sự giao thoa văn hoá giao tiếp.

· Khả năng đọc và viết về văn hoá.

· Nghiên cứu về ngôn ngữ và văn học.

Bất kì chủ đề nào có liên quan đến ngôn ngữ, giảng dạy và văn hoá Đông Nam Á đề được đón nhận tham gia.

· Hạn nộp tóm tắt - ngày 20 tháng 8 năm 2021

· Thông báo xét duyệt và chấp nhận - ngày 27 tháng 8 năm 2021

· Nộp các bài báo và bài thuyết trình cuối cùng - ngày 10 tháng 9 năm 2021

· Hạn đăng ký - ngày 10 tháng 9 năm 2021

· Hội nghị - ngày 24 tháng 9 năm 2021 (8: 30 ~ 17: 00)

· Địa điểm tổ chức hội nghị: Đại học Công nghệ Chihlee (Do Covid 19, hội nghị có thể được chuyển sang hình thức hội nghị trực tuyến thông qua Google Meet.)

Vui lòng đăng ký hoặc gửi bản tóm tắt của bạn đến hội nghị theo mẫu sau: https://forms.gle/aAGpZNmeBESgwCfj8

Lưu ý:

1. Tất cả những bài được chấp nhận sẽ được công khai trong quá trình diễn ra hội nghị.

2. Thông tin liên lạc: địa chỉ Email: saltcc.cl@gmail.com hoặc 02-22576167 ext. 1129

Thông tin chi tiết đính kèm email.

Trân trọng./.

Phòng KH-HTPT

04:07 12/07/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ