Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2021-2022

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2021-2022 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn

- Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng đối với học viên tốt nghiệp trước tháng 3/2022);

- Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);

- Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;

- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;

- Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

- Ưu tiên học viên: Tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo/báo cáo khoa học, có hoàn cảnh khó khăn.

2. Mức học bổng

- Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).

- Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học.

3. Tổng giá trị học bổng toàn ĐHQGHN: 1.400.000 Yên Nhật

4. Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ

STT

Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

3

Trường Đại học Công nghệ

4

4

Trường Đại học Kinh tế

2

5

Trường Đại học Giáo dục

1

6

Trường Đại học Việt Nhật

2

7

Khoa Luật

1

8

Khoa Các khoa học liên ngành

1

Tổng cộng

 

 

Lưu ý: Danh sách học viên xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.

5. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần/năm học.

- Lần 1: Tháng 10/2021 - Trao học bổng đợt 1.

- Lần 2: Tháng 3/2022 - Học viên báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting” (theo hướng dẫn) và trao học bổng đợt 2.

6. Hồ sơ đăng ký

- 02 bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt - Mẫu 1, bằng tiếng Anh - Mẫu 2);

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ;

- Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;

- Dự kiến Đề cương nghiên cứu (tên đề tài/báo cáo, mục đích, kế hoạch, nội dung…);

- Bản photo thẻ học viên;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, bài báo, đề tài, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

- Thông tin về tài khoản ngân hàng của học viên: Số tài khoản, Ngân hàng, chi nhánh.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (học bổng Toshiba năm học 2021-2022, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường/Đơn vị, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới học viên, tiến hành xét chọn theo yêu cầu, gửi công văn và hồ sơ đề cử tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách (theo mẫu) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 10/8/2021.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

Trân trọng thông báo./.

VNU Media - Ban CT&CT HSSV

05:07 16/07/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ